کتاب کره ای ورک بوک کانادا کرین متوسط یک New Ganada KOREAN for Foreigners Workbook Intermediate 1

کتاب کره ای

(دیدگاه {{model.count}} کاربر)
انتخاب رنگ داخلی:
رنگ داخلی را انتخاب کنید.
انتخاب سایز:
سایز را انتخاب کنید.
تعداد
نوع
20%
250,000
200,000 تومان
آماده ارسال ناموجود
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

کره ای ورک بوک کانادا کرین متوسط یک New Ganada KOREAN for Foreigners Workbook Intermediate 1

خرید کتاب کره ای ورک بوک کانادا کرین سطح متوسط یک

New 가나다 KOREAN 워크북 중급 1

شابک 9788955188684

انتشارات Ganada Korean language institute

تعداد صفحات 153

زبان کتاب کره ای انگلیسی

کتاب کار کره ای جدید GANADA "برای کمک به زبان آموزانی که با" کره ای جدید GANADA "تحصیل کرده اند ، طراحی شده است. "کره ای جدید GANADA" باعث می شود تا زبان آموزان از طریق فعالیت هایی مانند صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن و غیره ، به صورت سیستمی به مطالعه کره ای بپردازند. و "کتاب کار کره ای جدید GANADA" به آنها کمک می کند تا با استفاده از شیوه نوشتن ، دستور زبان و واژگان را به درستی درک کنند. هر واحد دارای تمرینات است و هر 5 واحد مرور ارائه می شود تا به زبان آموزان کمک کند تا بازی های کلی 5 واحد را توسط خود بررسی کنند. "کتاب کار کره ای جدید GANADA" باعث می شود افرادی که با "کره جدید GANADA" تحصیل می کنند توانایی کره را بهتر بهبود دهند.

نمونه صفحات کتاب

New GANADA Korean Workbook' is designed to help learners who have studied with 'New GANADA Korean'. 'New GANADA Korean' makes learners study Korean systemically through activities such as speaking, listening, reading, etc. And 'New GANADA Korean Workbook' helps them check if they understand grammar and vocabularies accurately through writing practices. Each units has exercises and reviews are provided every 5 units to help learners recheck the overall gammar of 5 units by themselves. 'New GANADA Korean Workbook' makes people studying with 'New GANADA Korean' improve Korean ability better.

Table of Contents

머리말

제1과 -게 되다, -에 대해서, -기로 하다

제2과 -이/가 아니라, 간접화법Ⅰ

제3과 -기는 -지만, 간접화법Ⅱ

제4과 -(으)ㄴ지, -다가

제5과 -았/었다가, 아무리 -아/어도, -까지

복습 (제1과 ~ 제5과)

제6과 -고 가다/오다, -대요(간접화법 축약형)

제7과 -말이다, -(으)ㄴ 데, -(이)랑

제8과 -는 길, -(으)ㄴ데도, -끼리

제9과 -거든, -다면

제10과 -(으)ㄴ가요?, ‘ㅅ’불규칙 동사 · 형용사, -이/가 나다

복습 (제6과 ~ 제10과)

제11과 -고 나다, -아/어서 죽겠다, -아/어 가지고

제12과 -아/어 놓다, -기 쉽다, -아/어야 -(으)ㄹ 수 있다

제13과 -(으)ㄴ 편이다, - 때문에, -다고요?

제14과 -(이)라는, -다면서요?, 그래서 그런지 제15과 -았/었을 것 같다, - 같은, -(으)ㄹ 뿐이다

복습 (제11과 ~ 제15과)

제16과 - 대신에, -(으)면 되다, -에 따라

제17과 반말, -다니요?

제18과 한 -도, -처럼, -뿐만 아니라

제19과 -말고, -대로, - (으)ㄹ 수밖에 없다

제20과 -아/어 있다, -(으)ㄹ게요, -잖아요

복습 (제16과 ~ 제20과)

제21과 피동, - 덕분에

제22과 -을/를 위해서, 왠, 지-던

제23과 누구(무엇, 어디, 언제, 몇…), -았/었던, -(으)ㄹ 텐데

제24과 사동, - 도중에

제25과 -(으)시지요, -들, -고서

복습 (제21과 ~ 제25과)

제26과 -아/어야겠다, -에 비해서, -말고도

제27과 -(으)ㄹ래요, -던데, -만큼

제28과 -자마자, 웬 -, -기를 바라다

제29과 -아/어 보이다, - 사이에, -는 대로

제30과 -아/어 두다, -게 하다

복습 (제26과 ~ 제30과)

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...