کتاب 100 فرهنگ کره ای Korean Culture in 100 Keywords

کتاب 100 فرهنگ کره ای Korean Culture in 100 Keywords

(دیدگاه {{model.count}} کاربر)
انتخاب رنگ:
رنگ را انتخاب کنید.
تعداد
نوع
ویژگی‌های محصول
  • نام انگلیسی کتاب :: Korean Culture in 100 Keywords
  • نام فارسی کتاب :: کتاب 100 فرهنگ کره ای
  • نویسنده: Cho Yong-hee, Han Yumi, Tcho Hye-young
  • ناشر: Darakwon
23%
206,000
159,000 تومان
آماده ارسال ناموجود
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

کتاب 100 فرهنگ کره ای Korean Culture in 100 Keywords

 

قطع وزیری

100 کلید واژه این کتاب از طریق چندین دور نظرسنجی با دانشجویان در مرکز فرهنگی کره در پاریس ، فرانسه انتخاب شده است. 100 واقعیت مربوط به بخشهای گسترده ای است.

حقایق انتخاب شده اند زیرا آنها نه تنها به زبان آموزان فرانسوی و جهانی کمک می کنند تا درک کلی از کشور کره داشته باشند ، بلکه نمایانگر دانش پیشینه لازم برای مطالعه کلمات اساسی و دستور زبان در یادگیری کره ای از جنبه های مختلف از جمله فرهنگ ، تاریخ ، سنت و جامعه.

100 کلمه کلیدی که به این ترتیب انتخاب شده اند به عنوان موضوع هر موضوع مفید هستند. این کتاب در کل 100 موضوع دارد که عمدتا در شش موضوع تقسیم شده است تا زبان آموزان بتوانند به راحتی موضوعی را که دوست دارند بدانند جستجو کنند. شش موضوع عبارتند از:

تم 1: نمادهای نمادین (10 موضوع)

موضوع 2: غذا ، لباس و سرپناه (12 موضوع)

موضوع 3: جغرافیا و جهانگردی (21 موضوع)

موضوع 4: جامعه و زندگی روزمره (19 موضوع)

موضوع 5: تاریخ و دین (20 موضوع)

موضوع 6: هنر و فرهنگ (18 موضوع)

هر موضوع شامل دو صفحه است. در سمت چپ بالا عکسی قرار دارد که می تواند موضوع را با یک نگاه توضیح دهد. زیر عکس یک متن کره ای است که مطالبی را معرفی می کند که باید در مورد موضوع یاد بگیرند. به منظور کمک به یادگیری ، دو سال برای بررسی درک زبان آموز از متن اضافه می شود. پاسخ ها در پیوست های انتهای این کتاب آورده شده است.

n در سمت راست بالا ترجمه انگلیسی کره ای متن است. این ترجمه برای زبان آموزان مفید خواهد بود تا سطح مهارت کره ای خود را از نظر درک درک کنند. علاوه بر این ، نیاز زبان آموزان کره ای که مدتهاست می خواهند کتاب درسی دوزبانه داشته باشند را برآورده می کند. در پایین ترجمه انگلیسی هر بخش Words and Expressions برای کمک به خوانندگان در درک متن کره ای قرار دارد. عکس های کوچکی که مربوط به هر موضوع هستند اضافه می شوند تا لذت بیشتری ببرند.

The 100 keywords for this book have been selected through several rounds of surveys with the students at the Korean Cultural Center in Paris, France. The 100 facts address extensive sectors.

The facts have been selected because they not only help French and global learners have an overall understanding of the state of Korea, but also represent the background knowledge necessary to study essential words and grammar in learning Korean from various aspects including culture, history, tradition and society.

The 100 keywords thus chosen serve as the topic of each subject. This book has a total of 100 subjects, largely divided in six themes so that learners can easily search the subject they would like to know. The six themes are:

Theme 1: Symbolic Icons (10 Subjects)

Theme 2: Food, Clothing and Shelter (12 Subjects)

Theme 3: Geography and Tourism (21 Subjects)

Theme 4: Society & Daily Life (19 Subjects)

Theme 5: History and Religion (20 Subjects)

Theme 6: Arts and Culture (18 Subjects)

Each subject consists of two pages. On the upper left side is a photo that can explain the subject at a glance. Under the photo is a Korean text that introduces contents that must be learned regarding the subject. In order to help the learning, two questions are added to check the learner’s understanding of the text. The answers are provided in the appendices at the end of this book.

n the upper right side is the English translation of the Korean text. The translation will serve for learners to measure their level of Korean proficiency in terms of understanding; in addition, it will satisfy the need for Korean learners who have long wanted to have a bilingual textbook. On the bottom is the English translation of each Words and Expressions section to help readers understand the Korean text. Small photos that are relevant to each subject are added to provide greater enjoyment.

Table of Contents

서문 / 4

일러두기 / 6

차례 / 10

1장 상징물 Symbolic Icons

001 한글 Hangeul 14

002 태극기 Taegeukgi 16

003 애국가 Aegukga 18

004 무궁화 Mugunghwa 20

005 아리랑 Arirang 22

006 고려청자 Goryeo Celadon 24

007 김치 Kimchi 26

008 비빔밥 Bibimbap 28

009 태권도 Taekwondo 30

010 첨단 과학 기술 Advanced Science and Technology 32

2장 의식주 Food, Clothing and ShelterFood, Clothing and Shelter

001 한복 Hanbok 36

002 불고기 Bulgogi 38

003 인삼 Gingseng 40

004 한국의 술 Korean Liquor 42

005 젓갈/젓 Jeotgal/Jeot (Salted Fermented Seafood) 44

006 김장 Gimjang (Seasonal Preparation of Kimchi 46

007 장독대 Jangdokdae (Jar Stand) 48

008 다례 Tea Ceremony 50

009 한옥 Hanok 52

010 온돌 Ondol 54

011 마당 Madang (Courtyard) 56

012 전통 정원의 아름다움 Beauty of Traditional Garden 58

3장 지리와 관광 Geography and Tourismand Tourism

001 한반도 Korean Peninsula 62

002 극동 아시아 속의 한국 Korea in East Asia 64

003 계절과 날씨 Seasons and Weather 66

004 한강 Hangang River 68

005 서울의 고궁 Ancient Palaces in Seoul 70

006 서울 남산 Namsan Mountain, Seoul 72

007 남대문과 남대문시장 Namdaemun Gate and Namdaemun Market 74

008 동대문과 근처 시장들 Dongdaemun Gate and Nearby Markets 76

009 인사동 Insadong 78

010 북촌한옥마을 Bukchon Hanok Village 80

011 홍대 앞 거리 Hongdae (Hongik University) Streets 82

012 강남 Gangnam 84

013 서울 지하철 Seoul Metropolitan Subway 86

014 제주도와 한라산 Jejudo Island and Hallasan Mountain 88

015 경주와 경주 남산 Gyeongju and Gyeongju Namsan Mountain 90

016 하회마을 Hahoe Folk Village 92

017 부여와 백제 유적 Buyeo and Baekje Historic Sites 94

018 부산과 자갈치시장 Busan and Jagalchi Market 96

019 동해안과 설악산 국립 공원 Donghae Coast and Seoraksan National Park 98

020 다도해와 해상 국립 공원 Dadohae and Haesang (Marine Archipelago) National Park 100

021 보성 차밭 Boseong Tea Plantation 102

4장 사회와 일상생활 Society and Daily LifeDaily Life

001 한국어 The Korean Language 106

002 인구 Population 108

003 성과 이름 Family Name and Surname 110

004 호칭 Titles Addressing People 112

005 숫자 Numbers 114

006 나이 Age 116

007 결혼식 Wedding Ceremony 118

008 교육 제도 Educational System 120

009 대학 입학 시험 University Entrance Exam 122

010 병역 의무 Duty of Military Service 124

011 설날 Seollal (New Year’s Day) 126

012 추석 Chuseok 128

013 한의학 Traditional Korean Medicine 130

014 노래방 Noraebang (Singing Room) 132

015 찜질방 Jjimjilbang (Korean Dry Sauna) 134

016 단풍놀이 Fall Foliage Picnic 136

017 등산 Hiking 138

018 집들이 Housewarming 140

019 비상 시 긴급 전화 Emergency Phone Numbers 142

5장 역사와 종교 History and Religionand Religion

001 단군 신화 The Dangun Myth 146

002 원효대사 Great Master Wonhyo 148

003 세종대왕 King Sejong the Great 150

004 이순신 장군과 거북선 Admiral Yi Sun-sin and the Geobukseon152

005 신사임당 Shin Saimdang 154

006 이황 Yi Hwang 156

007 한국의 종교 Religions of Korea 158

008 고인돌 Dolmen 160

009 무속 신앙 Shamanism 162

010 점과 사주 Fortunetelling and Saju 164

011 선 Seon 166

012 절 Buddhist Temple 168

013 불국사와 석굴암 Bulguksa Temple and Seokguram Grotto170

014 팔만대장경 Tripitaka Koreana (Palman Daejanggyeong)172

015 템플 스테이 Temple Stay 174

016 서원 Seowon (Confucian Academy) 176

017 장례식, 제사, 차례 Funeral, Jesa and Charye Rituals178

018 천주교와 개신교 Roman Catholicism and Protestantism180

019 판문점 Panmunjeom 182

020 이산가족 Dispersed Families 184

6장 예술과 문화 Arts and Cultureand Culture

001 한지 Hanji (Korean Paper) 188

002 택견 Taekkyon 190

003 인쇄술 Printing Technology 192

004 종묘 제례 Jongmyo Jerye (Royal Ancestral Memorial Rite of Joseon)194

005 춘향전 The Chunhyangjeon (The Tale of Chunyhyang)196

006 판소리 Pansori 198

007 시조 Sijo Poetry 200

008 탈춤 Talchum (Korean Mask Dance) 202

009 풍속화와 민화 Genre Painting and Folk Painting204

010 전통 악기 Traditional Musical Instruments 206

011 민속촌 Korean Folk Village 208

012 벚꽃놀이 Cherry Blossom Picnic 210

013 부산 국제 영화제 Busan International Film Festival212

014 전주와 전주 축제들 Jeonju and Its Festivals 214

015 세종문화회관, 국립 극장, 예술의 전당

Sejong Center for the Performing Arts, National Theater of Korea, Seoul Arts Center 216

016 한류 Hallyu (The Korean Wave) 218

017 K-드라마 K-Drama 220

018 K-팝 K-Pop 222

خرید کتاب کره ای، خرید اینترنتی کتاب کره ای, خرید کتاب Korean, خرید انلاین کتاب کره ای, فروشگاه کتاب زبان کره ای, مرکز فروش کتاب های کره ی، کتاب مکالمه کره ای، کتاب دستور زبان کره ای، ارسال کتاب زبان کره ای، کتاب آزمون توپیک، کتاب آزمون تاپیک، کتاب تاریخ کره ای، کتاب فرهنگ کره ای، فروش کتاب زبان کره ای، کتاب نوشتن زبان کره ای، کتاب آموزش الفبای کره ای، دانلود کتاب کره ای، خرید انواع کتاب آموزشی زبان کره ای جهت تقویت مهارت های شنیداری،رایتینگ،اسپیکینگ و گرامر زبان کره ای ، کتاب یادگیری کره ای، کتاب خط کره ای، خرید کتاب داستان کره ای، کتاب رمان کره ای، خرید کتاب سجونگ، خرید کتاب ایهوا، خرید کتاب یانسه، خرید کتاب یانسی، خرید کتاب لغات کره ای، کتاب آموزش واژگان کره ای، کتاب دیکشنری کره ای، کتاب کره ای به فارسی، کتاب فرهنگ لغت کره ای، کتاب لیسنینگ کره ای، کتاب ریدینگ کره ای، کتاب رایتینگ کره ای، پک آموزش زبان کره ای، سی دی آموزش کره ای، نرم افزار آموزش زبان کره ای،

نام انگلیسی کتاب :
Korean Culture in 100 Keywords
نام فارسی کتاب :
کتاب 100 فرهنگ کره ای
نویسنده
Cho Yong-hee, Han Yumi, Tcho Hye-young
ناشر
Darakwon
شابک
9788927756521
تعداد صفحات
272
نوع جلد
شومیز وزیری
نوع چاپ
سیاه سفید / رنگی

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...